Sök yrkesroll eller kompetens

Transportplanering

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

23%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Transportplanering populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. SAP, applikationsplattform är ett sådant exempel. Trots det har det skett en ökning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Transportplanering?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Trafikledare, vägtrafik men även Transportplanerare och Transportledare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Transportledare och transportsamordnare.
Vad tjänar man i yrken som använder Transportplanering?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Transportledare och transportsamordnare. Där är snittlönen 37 100 kr.
Vad är populärt som liknar Transportplanering?
Av liknande kompetenser är Ordermottagning, Logistik och SAP, applikationsplattform mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Transportplanering. Här jämfört med hela yrkesgruppen Lagerpersonal och transportledare m.fl..
Transportplanering
Lagerpersonal och transportledare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Transportplanering
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Transportledare och transportsamordnare
Snittlön37 100SEK