Sök yrkesroll eller kompetens

Testautomatisering/Test automation

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

41%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Testautomatisering/Test automation populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Python, programmeringsspråk. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Testautomatisering/Test automation?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Testutvecklare men även Systemtestare/Funktionstestare och Testledare/QA lead har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Systemtestare och testledare.
Vad tjänar man i yrken som använder Testautomatisering/Test automation?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Systemtestare och testledare. Där är snittlönen 45 200 kr.
Vad är populärt som liknar Testautomatisering/Test automation?
Av liknande kompetenser är Selenium, systemutvecklingsverktyg, Jenkins, systemutvecklingsverktyg och Continuous integration/CI mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Testautomatisering/Test automation. Här jämfört med hela yrkesgruppen IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl..
Testautomatisering/Test automation
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Testautomatisering/Test automation
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.
Snittlön56 100SEK