Sök yrkesroll eller kompetens

Riggning

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

36%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Riggning populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Programmering. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Riggning?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Maskinoperatör, mekanisk verkstad men även CNC-operatör/FMS-operatör har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete.
Vad är populärt som liknar Riggning?
Av liknande kompetenser är CNC, Produktionsteknik och Traverskort mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Riggning. Här jämfört med hela yrkesgruppen Smeder och verktygsmakare m.fl..
Riggning
Smeder och verktygsmakare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Riggning
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete