Sök yrkesroll eller kompetens

Konstpedagogik

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

30%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Konstpedagogik populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Konstvetenskap är ett sådant exempel. Det har också skett en minskning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
Vad är populärt som liknar Konstpedagogik?
Av liknande kompetenser är Konstvetenskap, Konst och Antikviteter/Konst mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Konstpedagogik. Här jämfört med hela yrkesgruppen Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens.
Konstpedagogik
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Konstpedagogik
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.