Sök yrkesroll eller kompetens

Etik

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

30%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Etik populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Undervisning är ett sådant exempel. Det har också skett en minskning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
Vad är populärt som liknar Etik?
Av liknande kompetenser är Hälsa, Ekonomi och Undervisning mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Etik. Här jämfört med hela yrkesgruppen Kontorsassistenter och sekreterare.
Etik
Kontorsassistenter och sekreterare

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Etik
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.