Sök yrkesroll eller kompetens

Betalsystem/Betalningssystem

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

64%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Betalsystem/Betalningssystem populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Bilen. Här har efterfrågan också minskat jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Betalsystem/Betalningssystem?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Valutaförsäljare. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Kassapersonal m.fl..
Vad är populärt som liknar Betalsystem/Betalningssystem?
Av liknande kompetenser är Backoffice, Fordonsteknik och E-handel mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Betalsystem/Betalningssystem. Här jämfört med hela yrkesgruppen Kassapersonal m.fl..
Betalsystem/Betalningssystem
Kassapersonal m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Betalsystem/Betalningssystem
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Kassapersonal m.fl.