Sök yrkesroll eller kompetens

Jordbruksrådgivare / Jordbrukskonsulent lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent ingår.
1586Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent?
Lönen för specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent ingår har en genomsnittslön på 39 500 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 41 700 kr. Lägst ligger Östra Mellansverige med 37 400 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent?
Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 586 personer inom yrkeskategorin specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent så är geografiskt informationssystem/gis, ekologi och ekologisk produktion de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent