Sök yrkesroll eller kompetens

Jordbruksrådgivare / Jordbrukskonsulent lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent ingår.
1597Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent?
Lönen för specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent ingår har en genomsnittslön på 40 400 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 44 500 kr. Lägst ligger Östra Mellansverige med 38 600 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent?
Efterfrågan efter yrkesrollen Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 597 personer inom yrkeskategorin specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent så är geografiskt informationssystem/gis, ekologi och ekologisk produktion de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent