Sök yrkesroll eller kompetens

Hotellchef lön

Visa data för region
Riket
Löneläge
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Jobbplatser i din region
Verksamma personer i yrkeskategorin hotell- och konferenschefer där hotellchef ingår.
1423Personer med detta jobb i Sverige
Attraktiv på arbetsmarknaden just nu
5 / 5
Hotellchef är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 423 personer inom yrkeskategorin hotell- och konferenschefer där yrket ingår.Tittar man på vilka färdigheter arbetsgivarna söker i en hotellchef så är personalansvar, budgetansvar och marknadsföring/pr de mest efterfrågade färdigheterna.
Trend för efterfrågan av hotellchef
Associerade färdigheter
Personalansvar
Budgetansvar
Marknadsföring/PR
Marknadsföring/Marknadskommunikation
Coaching/Coachning
Personalplanering
Kvalitetskontroll
House
Affärsutveckling
Kvalitetsansvar