Sök yrkesroll eller kompetens

Grävlastarförare, anläggning lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin anläggningsmaskinförare m.fl. där grävlastarförare, anläggning ingår.
17816Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Grävlastarförare, anläggning?
Efterfrågan efter yrkesrollen Grävlastarförare, anläggning har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 17 816 personer inom yrkeskategorin anläggningsmaskinförare m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Grävlastarförare, anläggning?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en grävlastarförare, anläggning så är grävmaskin, esa (elsäkerhetsanvisningarna) och stensättning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Grävlastarförare, anläggning