Sök yrkesroll eller kompetens

ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

71%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är ESA (Elsäkerhetsanvisningarna) populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Distributionselektriker men även Installationselektriker och Serviceelektriker, installation har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Distributionselektriker.
Vad är populärt som liknar ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)?
Av liknande kompetenser är Entreprenadjuridik, Resor och Dokumentation mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen ESA (Elsäkerhetsanvisningarna). Här jämfört med hela yrkesgruppen Installations- och industrielektriker m.fl..
ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)
Installations- och industrielektriker m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till ESA (Elsäkerhetsanvisningarna)
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Distributionselektriker
Industrielektriker