Sök yrkesroll eller kompetens

Familjehemssekreterare / Familjehemskonsulent lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin socialsekreterare där familjehemssekreterare/familjehemskonsulent ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin socialsekreterare där familjehemssekreterare/familjehemskonsulent ingår.
23890Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Familjehemssekreterare/Familjehemskonsulent?
Lönen för socialsekreterare där familjehemssekreterare/familjehemskonsulent ingår har en genomsnittslön på 40 500 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 42 200 kr. Lägst ligger Västsverige med 36 100 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Familjehemssekreterare/Familjehemskonsulent?
Familjehemssekreterare/Familjehemskonsulent är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 23 890 personer inom yrkeskategorin socialsekreterare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Familjehemssekreterare/Familjehemskonsulent?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en familjehemssekreterare/familjehemskonsulent så är utvecklingsarbete, familjebehandling/nätverksarbete och barn och ungdom de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Familjehemssekreterare/Familjehemskonsulent