Sök yrkesroll eller kompetens

Distributionsassistent lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin transportledare och transportsamordnare där distributionsassistent ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin transportledare och transportsamordnare där distributionsassistent ingår.
9308Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Distributionsassistent?
Lönen för transportledare och transportsamordnare där distributionsassistent ingår har en genomsnittslön på 37 100 kr. Högst ligger Norra Mellansverige med ett snitt på 41 000 kr. Lägst ligger Östra Mellansverige med 34 200 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Distributionsassistent?
Efterfrågan efter yrkesrollen Distributionsassistent har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 9 308 personer inom yrkeskategorin transportledare och transportsamordnare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Distributionsassistent?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en distributionsassistent så är logistik, sap applikationsplattform och sales de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Distributionsassistent