Sök yrkesroll eller kompetens

Bovärd / Fastighetsvärd / Husvärd lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin fastighetsskötare där bovärd/fastighetsvärd/husvärd ingår.
41721Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Bovärd/Fastighetsvärd/Husvärd?
Bovärd/Fastighetsvärd/Husvärd är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 41 721 personer inom yrkeskategorin fastighetsskötare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Bovärd/Fastighetsvärd/Husvärd?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en bovärd/fastighetsvärd/husvärd så är fastighetsskötsel, fastighetsteknik och fastighetsunderhåll de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Bovärd/Fastighetsvärd/Husvärd