Sök yrkesroll eller kompetens

Besiktningsman, försäkring / Skadeinspektör, försäkring lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin skadereglerare och värderare där besiktningsman, försäkring/skadeinspektör, försäkring ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin skadereglerare och värderare där besiktningsman, försäkring/skadeinspektör, försäkring ingår.
6007Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Besiktningsman, försäkring/Skadeinspektör, försäkring?
Lönen för skadereglerare och värderare där besiktningsman, försäkring/skadeinspektör, försäkring ingår har en genomsnittslön på 39 600 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 42 200 kr. Lägst ligger Övre Norrland med 34 000 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Besiktningsman, försäkring/Skadeinspektör, försäkring?
Besiktningsman, försäkring/Skadeinspektör, försäkring är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 6 007 personer inom yrkeskategorin skadereglerare och värderare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Besiktningsman, försäkring/Skadeinspektör, försäkring?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en besiktningsman, försäkring/skadeinspektör, försäkring så är fastighetsbesiktning, logistik och fastighetsekonomi de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Besiktningsman, försäkring/Skadeinspektör, försäkring