Sök yrkesroll eller kompetens

Automatsvarvare lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete där automatsvarvare ingår.
50909Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
2 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Automatsvarvare?
Efterfrågan efter yrkesrollen Automatsvarvare har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 50 909 personer inom yrkeskategorin maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Automatsvarvare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en automatsvarvare så är ritningsläsning, mätteknik och skärande bearbetning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Automatsvarvare

Associerade yrkesroller