Sök yrkesroll eller kompetens

Utbildningar Kronofogde

Lön
Utbildningar

Statistik och fakta

Region
Riket
Var kan man utbilda sig till Kronofogde?
32Utbildningar i hela Sverige
Vad gör en Kronofogde?
Om rollen
Kronofogdar arbetar med att verkställa domar och beslut från svenska myndigheter och domstolar. De är anställda av Kronofogdemyndigheten och har ofta en juridisk utbildning eller annan relevant högskoleutbildning. Kronofogdar hanterar även skuldsanering och utmätning av egendom.
Ansvarsområden
Kronofogdens ansvarsområden inkluderar att driva in skulder, verkställa utmätningar och handlägga ärenden om skuldsanering. De bistår även vid tvångsförsäljning av fast och lös egendom. Kronofogdar ger rådgivning till skuldsatta och arbetar för att upprätthålla rättssäkerheten.
Färdigheter och verktyg
Kronofogdar måste ha goda kunskaper i juridik, ekonomi och förvaltningsrätt. De använder juridiska databaser, ärendehanteringssystem och verktyg för utmätning. Förmåga till empati, beslutsfattande och konflikthantering är centrala färdigheter i yrket.

10 utbildningar med stark koppling till yrket Kronofogde

Välj region för att se fler utbildningar

Juristprogrammet

Stockholms universitet
Högskoleutbildning, program
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Juristprogrammet

Karlstads universitet
Högskoleutbildning, program
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Juristprogrammet

Uppsala universitet
Högskoleutbildning, program
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Kompletteringsutbildning för utländska jurister

Stockholms universitet
Högskoleutbildning, program
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Proaktiv affärsrätt

Linköpings universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 25%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Rättsvetenskap, kandidat

Luleå tekniska universitet
Högskoleutbildning, program
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Juridisk engelska för jurister

Örebro universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå

Lunds universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Kandidatprogram i juridik med inriktning mot affärsrätt och offentlig rätt

Södertörns högskola
Högskoleutbildning, program
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Kriminologi och viktimologi för jurister (Juristprogrammet)

Umeå universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined