Sök yrkesroll eller kompetens

Utbildningar Enhetschef, hemtjänst / Områdeschef, hemtjänst

Lön
Utbildningar

Statistik och fakta

Region
Riket
Var kan man utbilda sig till Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst?
147Utbildningar i hela Sverige
Vad gör en Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst?
Om rollen
Enhetschefer inom hemtjänsten har en ledande position inom äldreomsorgen och ansvarar för den dagliga driften av hemtjänstverksamheten. De har ofta en bakgrund inom vård och omsorg, och många har kompletterande ledarskapsutbildning. Deras roll är att säkerställa att verksamheten uppfyller lagar och riktlinjer samt att personalen har rätt förutsättningar för sitt arbete.
Ansvarsområden
Enhetschefer inom hemtjänsten leder och fördelar arbetet inom sitt ansvarsområde. De ansvarar för budget, personal, kvalitetssäkring och att verksamheten når uppsatta mål. De har även en viktig roll i att utveckla och implementera rutiner och metoder för en god och säker vård.
Färdigheter och verktyg
Enhetschefer inom hemtjänsten måste ha goda ledarskapsfärdigheter, kunskap om lagstiftning inom vård och omsorg samt förmåga att hantera ekonomi. De använder verktyg som kvalitetssystem, schemaläggningsprogram och olika IT-stöd för dokumentation. Empati och kommunikationsförmåga är centralt i mötet med både personal och brukare. Vanliga kompetenser som efterfrågas från arbetsgivare är äldreomsorg, personalansvar och hemtjänst.

10 utbildningar med stark koppling till yrket Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst

Välj region för att se fler utbildningar

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Skövde kommun, Skövde Yrkeshögskola
Yrkeshögskoleutbildning, program
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre (Blekinge län)

Hermods AB Karlskrona
Yrkeshögskoleutbildning, program
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Ledarskap och organisering inom vård och omsorg 1

Högskolan i Borås
Högskoleutbildning, kurspaket
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre (Västra Götalands län)

Hermods AB Karlskrona
Yrkeshögskoleutbildning, program
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Karlstads universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Specialistundersköterska - demens (Dalarnas län)

Campus Nyköping
Yrkeshögskoleutbildning, program
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Specialistundersköterska - demens (Södermanlands län)

Campus Nyköping
Yrkeshögskoleutbildning, program
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg

Lunds universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 25%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

MedLearn AB
Yrkeshögskoleutbildning, program
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Yrkeshögskoleutbildning, program
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined