Sök yrkesroll eller kompetens

Videojournalist / Videoreporter lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin journalister m.fl. där videojournalist/videoreporter ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin journalister m.fl. där videojournalist/videoreporter ingår.
9990Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
2 / 5
Vilken lön får man som Videojournalist/Videoreporter?
Lönen för journalister m.fl. där videojournalist/videoreporter ingår har en genomsnittslön på 43 000 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 46 500 kr. Lägst ligger Mellersta Norrland med 34 800 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt normal ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Videojournalist/Videoreporter?
Efterfrågan efter yrkesrollen Videojournalist/Videoreporter har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 9 990 personer inom yrkeskategorin journalister m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Videojournalist/Videoreporter?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en videojournalist/videoreporter så är rörlig bild, manus och research de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Videojournalist/Videoreporter