Sök yrkesroll eller kompetens

Ungdomsinstruktör / Ungdomstränare lön

Visa data för region
Riket
Löneläge
Lönestatistik för yrkeskategorin idrottstränare och instruktörer m.fl. där ungdomsinstruktör/ungdomstränare ingår, baserat på hela Sverige.
Jobbplatser i din region
Verksamma personer i yrkeskategorin idrottstränare och instruktörer m.fl. där ungdomsinstruktör/ungdomstränare ingår.
10854Personer med detta jobb i Sverige
Attraktiv på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Lönen för idrottstränare och instruktörer m.fl. där ungdomsinstruktör/ungdomstränare ingår har en genomsnittslön på 32 100 kr. Högst ligger Västsverige med ett snitt på 36 100 kr. Lägst ligger Norra Mellansverige med 25 600 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.Efterfrågan efter yrkesrollen Ungdomsinstruktör/Ungdomstränare har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 10 854 personer inom yrkeskategorin idrottstränare och instruktörer m.fl. där yrket ingår.Tittar man på vilka färdigheter arbetsgivarna söker i en ungdomsinstruktör/ungdomstränare så är coaching/coachning, dans och disco de mest efterfrågade färdigheterna.
Trend för efterfrågan av ungdomsinstruktör/ungdomstränare
Associerade färdigheter
Coaching/Coachning
Dans
Disco
Pop
Terminer
Musik
Gymnastik, instruktör/Gymnastik, tränare
Barnjournalistik/Ungdomsjournalistik
Fotboll, instruktör/Fotboll, tränare
Mental träning