Sök yrkesroll eller kompetens

Tak- och tätskiktsmontör, utan yrkesbevis lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin takmontörer där tak- och tätskiktsmontör, utan yrkesbevis ingår.
3960Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Tak- och tätskiktsmontör, utan yrkesbevis?
Tak- och tätskiktsmontör, utan yrkesbevis är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 3 960 personer inom yrkeskategorin takmontörer där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Tak- och tätskiktsmontör, utan yrkesbevis?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en tak- och tätskiktsmontör, utan yrkesbevis så är takläggning, höghöjdsarbete och solcellsmontering/solcellsmontage de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Tak- och tätskiktsmontör, utan yrkesbevis