Sök yrkesroll eller kompetens

Höghöjdsarbete

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

33%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Höghöjdsarbete populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Takläggning är ett sådant exempel. Trots det har det skett en ökning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Höghöjdsarbete. Här jämfört med hela yrkesgruppen Snickare, murare och anläggningsarbetare.
Höghöjdsarbete
Snickare, murare och anläggningsarbetare

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Höghöjdsarbete
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.