Sök yrkesroll eller kompetens

Smed lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin smeder där smed ingår.
2881Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Smed?
Smed är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 881 personer inom yrkeskategorin smeder där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Smed?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en smed så är ritningsläsning, smide och byggnadssmide de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Smed