Sök yrkesroll eller kompetens

Byggnadssmed lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin smeder där byggnadssmed ingår.
2881Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Byggnadssmed?
Efterfrågan efter yrkesrollen Byggnadssmed har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 881 personer inom yrkeskategorin smeder där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Byggnadssmed?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en byggnadssmed så är ritningsläsning, byggnadssmide och mig-svetsning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Byggnadssmed