Sök yrkesroll eller kompetens

Skogsarbetare, plantering lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin skogsarbetare där skogsarbetare, plantering ingår.
2676Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Skogsarbetare, plantering?
I Sverige jobbar totalt 2 676 personer inom yrkeskategorin skogsarbetare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Skogsarbetare, plantering?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en skogsarbetare, plantering så är skogsplantering, skogsröjning och skogsvård de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Skogsarbetare, plantering

Associerade yrkesroller