Sök yrkesroll eller kompetens

Redigerare lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin författare m.fl. där redigerare ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin författare m.fl. där redigerare ingår.
1327Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Redigerare?
Lönen för författare m.fl. där redigerare ingår har en genomsnittslön på 40 000 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 42 600 kr. Lägst ligger Östra Mellansverige med 38 300 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Redigerare?
Efterfrågan efter yrkesrollen Redigerare har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 327 personer inom yrkeskategorin författare m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Redigerare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en redigerare så är film, bildredigering och after effects de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Redigerare

Associerade kompetenser