Sök yrkesroll eller kompetens

Perfusionist lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning där perfusionist ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning där perfusionist ingår.
1993Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Perfusionist?
Efterfrågan efter yrkesrollen Perfusionist har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 993 personer inom yrkeskategorin tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning där yrket ingår.
Efterfrågan över tid
Perfusionist

Associerade yrkesroller

Associerade kompetenser