Sök yrkesroll eller kompetens

Biomedicinsk analytiker / BMA lön

Visa data för region
Riket
Löneläge
Lönestatistik för yrkeskategorin biomedicinska analytiker m.fl. där biomedicinsk analytiker/bma ingår, baserat på hela Sverige.
Jobbplatser i din region
Verksamma personer i yrkeskategorin biomedicinska analytiker m.fl. där biomedicinsk analytiker/bma ingår.
9213Personer med detta jobb i Sverige
Attraktiv på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Lönen för biomedicinska analytiker m.fl. där biomedicinsk analytiker/bma ingår har en genomsnittslön på 41 900 kr. Högst ligger Västsverige med ett snitt på 50 600 kr. Lägst ligger Östra Mellansverige med 33 900 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.Biomedicinsk analytiker/BMA är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 9 213 personer inom yrkeskategorin biomedicinska analytiker m.fl. där yrket ingår.Tittar man på vilka färdigheter arbetsgivarna söker i en biomedicinsk analytiker/bma så är transfusionsmedicin, klinisk kemi och mikrobiologi de mest efterfrågade färdigheterna.
Trend för efterfrågan av biomedicinsk analytiker/bma
Associerade färdigheter
Transfusionsmedicin
Klinisk kemi
Mikrobiologi
Utvecklingsarbete
Kvalitetssäkring
Hematologi
Inriktning klinisk fysiologi
Klinisk patologi
Klinisk fysiologi
Molekylärbiologi