Sök yrkesroll eller kompetens

Lärare i praktiska och estetiska ämnen lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin gymnasielärare där lärare i praktiska och estetiska ämnen ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin gymnasielärare där lärare i praktiska och estetiska ämnen ingår.
29891Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Lärare i praktiska och estetiska ämnen?
Lönen för gymnasielärare där lärare i praktiska och estetiska ämnen ingår har en genomsnittslön på 38 000 kr. Högst ligger Västsverige med ett snitt på 38 800 kr. Lägst ligger Norra Mellansverige med 34 700 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Lärare i praktiska och estetiska ämnen?
Lärare i praktiska och estetiska ämnen är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 29 891 personer inom yrkeskategorin gymnasielärare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Lärare i praktiska och estetiska ämnen?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en lärare i praktiska och estetiska ämnen så är musik, utvecklingsarbete och dans de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Lärare i praktiska och estetiska ämnen