Sök yrkesroll eller kompetens

Laboratorietekniker, kemi lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin laboratorieingenjörer där laboratorietekniker, kemi ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin laboratorieingenjörer där laboratorietekniker, kemi ingår.
10164Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Laboratorietekniker, kemi?
Lönen för laboratorieingenjörer där laboratorietekniker, kemi ingår har en genomsnittslön på 39 900 kr. Högst ligger Västsverige med ett snitt på 44 600 kr. Lägst ligger Övre Norrland med 33 400 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Laboratorietekniker, kemi?
Laboratorietekniker, kemi är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 10 164 personer inom yrkeskategorin laboratorieingenjörer där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Laboratorietekniker, kemi?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en laboratorietekniker, kemi så är kvalitetskontroll, kalibrering och ständiga förbättringar/lean de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Laboratorietekniker, kemi