Sök yrkesroll eller kompetens

Uppsökande försäljning

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

73%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Uppsökande försäljning populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Uppsökande försäljning?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Torgförsäljare/Marknadsförsäljare. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Torg- och marknadsförsäljare m.fl..
Vad är populärt som liknar Uppsökande försäljning?
Av liknande kompetenser är Försäljningsvana, uppsökande försäljning företag, Försäljningsvana, telefonförsäljning och B2B mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Uppsökande försäljning. Här jämfört med hela yrkesgruppen Torg- och marknadsförsäljare.
Uppsökande försäljning
Torg- och marknadsförsäljare

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Uppsökande försäljning
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Torg- och marknadsförsäljare m.fl.