Sök yrkesroll eller kompetens

Säkerhetsfrågor

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

38%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Säkerhetsfrågor populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Arbetsmiljö. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Säkerhetsfrågor?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Planerare och utredare m.fl..
Vad tjänar man i yrken som använder Säkerhetsfrågor?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Planerare och utredare m.fl.. Där är snittlönen 46 000 kr.
Vad är populärt som liknar Säkerhetsfrågor?
Av liknande kompetenser är Informationssäkerhet, Svenskt medborgarskap och Ekonomi mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Säkerhetsfrågor. Här jämfört med hela yrkesgruppen Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl..
Säkerhetsfrågor
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Säkerhetsfrågor
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket