Sök yrkesroll eller kompetens

Säkerhetsfrågor

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

54%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Säkerhetsfrågor populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Svenskt medborgarskap. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
Vad är populärt som liknar Säkerhetsfrågor?
Av liknande kompetenser är Informationssäkerhet, Svenskt medborgarskap och Resor mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Säkerhetsfrågor. Här jämfört med hela yrkesgruppen Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl..
Säkerhetsfrågor
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Säkerhetsfrågor
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.