Sök yrkesroll eller kompetens

Renrumsarbete

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

35%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensTillräcklig data saknas för detta värde.
Är Renrumsarbete populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Dokumentation. Här har efterfrågan också minskat jämfört med fem år tillbaks i tiden.
Vad är populärt som liknar Renrumsarbete?
Av liknande kompetenser är Läkemedelsindustri, Läkemedel/Sjukvårdsprodukter och Kvalitetskontroll mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Renrumsarbete. Här jämfört med hela yrkesgruppen Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl..
Renrumsarbete
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Renrumsarbete
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.