Sök yrkesroll eller kompetens

Produktionsteknik

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

39%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Produktionsteknik populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Ständiga förbättringar/Lean. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Produktionsteknik?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Produktionsingenjör, maskin men även Processtekniker, tillverkningsindustri och Produktionsingenjör, elektronik har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik.
Vad tjänar man i yrken som använder Produktionsteknik?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik. Där är snittlönen 41 300 kr.
Vad är populärt som liknar Produktionsteknik?
Av liknande kompetenser är Ständiga förbättringar/Lean, Maskinteknik och Ekonomi mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Produktionsteknik. Här jämfört med hela yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker.
Produktionsteknik
Ingenjörer och tekniker

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Produktionsteknik
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket