Sök yrkesroll eller kompetens

Livsmedelskontroll

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

35%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Livsmedelskontroll populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Miljöskydd. Här har efterfrågan också minskat jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Livsmedelskontroll?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Livsmedelsinspektör. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
Vad tjänar man i yrken som använder Livsmedelskontroll?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Där är snittlönen 42 400 kr.
Vad är populärt som liknar Livsmedelskontroll?
Av liknande kompetenser är Miljöskydd, Livsmedelshygien och Livsmedel mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Livsmedelskontroll. Här jämfört med hela yrkesgruppen Specialister inom miljö- och hälsoskydd.
Livsmedelskontroll
Specialister inom miljö- och hälsoskydd

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Livsmedelskontroll
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Snittlön42 400SEK