Sök yrkesroll eller kompetens

Försäljningsvana, direktförsäljning konsument

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

65%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Försäljningsvana, direktförsäljning konsument populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Sport. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Försäljningsvana, direktförsäljning konsument?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Hemförsäljare men även Abonnemangsförsäljare och Eventsäljare/Eventförsäljare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl..
Vad är populärt som liknar Försäljningsvana, direktförsäljning konsument?
Av liknande kompetenser är Försäljningsvana, torg- och marknadsförsäljning, Mässförsäljning och Försäljningsvana, telefonförsäljning mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Försäljningsvana, direktförsäljning konsument. Här jämfört med hela yrkesgruppen Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl..
Försäljningsvana, direktförsäljning konsument
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Försäljningsvana, direktförsäljning konsument
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.
Telefonförsäljare m.fl.
Snittlön29 500SEK