Sök yrkesroll eller kompetens

Importspeditör lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin speditörer och transportmäklare där importspeditör ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin speditörer och transportmäklare där importspeditör ingår.
4466Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Importspeditör?
Lönen för speditörer och transportmäklare där importspeditör ingår har en genomsnittslön på 34 700 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 41 400 kr. Lägst ligger Västsverige med 33 100 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Importspeditör?
Efterfrågan efter yrkesrollen Importspeditör har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 4 466 personer inom yrkeskategorin speditörer och transportmäklare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Importspeditör?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en importspeditör så är logistik, sap applikationsplattform och leveransbevakning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Importspeditör