Sök yrkesroll eller kompetens

3D artist / 3D-grafiker lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin designer inom spel och digitala medier där 3d artist/3d-grafiker ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin designer inom spel och digitala medier där 3d artist/3d-grafiker ingår.
3381Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som 3D artist/3D-grafiker?
Lönen för designer inom spel och digitala medier där 3d artist/3d-grafiker ingår har en genomsnittslön på 38 600 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 40 800 kr. Lägst ligger Västsverige med 37 100 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som 3D artist/3D-grafiker?
3D artist/3D-grafiker är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 3 381 personer inom yrkeskategorin designer inom spel och digitala medier där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en 3D artist/3D-grafiker?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en 3d artist/3d-grafiker så är performance, texturering och unity spelmotor de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
3D artist/3D-grafiker