Sök yrkesroll eller kompetens

Utbildningar Fiskeriintendent

Lön
Utbildningar

Statistik och fakta

Region
Riket
Var kan man utbilda sig till Fiskeriintendent?
54Utbildningar i hela Sverige
Vad gör en Fiskeriintendent?
Om rollen
Fiskeriintendenter arbetar med förvaltning och tillsyn av fiskeresurser i Sverige. De har ofta en akademisk bakgrund inom biologi, marinbiologi eller miljövetenskap. Deras arbete är viktigt för att säkerställa en hållbar användning av akvatiska resurser.
Ansvarsområden
Fiskeriintendenter övervakar fiskeaktiviteter, bedriver kontroller av fiskbestånd och ser till att lagar och regler efterlevs. De arbetar med att utveckla förvaltningsplaner och kan även vara involverade i forskningsprojekt. Att informera och utbilda allmänheten och intressenter om hållbart fiske är också en del av deras ansvarsområden.
Färdigheter och verktyg
Fiskeriintendenter behöver goda kunskaper i ekologi, fiskbiologi och miljölagstiftning. De använder verktyg som GIS för kartläggning och analys av fiskeområden. Kommunikationsförmåga och pedagogik är viktiga då de ofta samarbetar med fiskare, forskare och myndigheter.

10 utbildningar med stark koppling till yrket Fiskeriintendent

Välj region för att se fler utbildningar

Ekologi och fiskevård i rinnande vatten

Göteborgs universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Växters funktionalitet för klimatlindring i ett samhällsplaneringsperspektiv

Sveriges lantbruksuniversitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Växtbioteknik - land och hav

Göteborgs universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Grön bioteknik

Stockholms universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Fiskfysiologi

Göteborgs universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 25%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Djur och växter i modern skräck

Umeå universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Djur och växter i svensk natur: identifikation och formkännedom

Linköpings universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Vattenvård

Umeå universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Sommarkurs i agrarhistoria

Sveriges lantbruksuniversitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 50%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined

Arkeologiskt fältarbete i medelhavsområdet

Göteborgs universitet
Högskoleutbildning, kurs
Studietakt 100%
BeskrivningBeskrivning för utbildningen saknas.
Nästa startdatum
Utbildningsperiodundefined – undefined