Förvaltningschef för koncerngemensamma IT-system till miljönyttig organisation

Logotyp Halmstads energi och miljö

Halmstads Energi och Miljö

Miljötjänster
Samhällsnytta
Aktiva miljöval
Främjar mångfald
Halmstad, Svartalundsvägen 2 • 0-1 distansdagar
Halmstad, Svartalundsvägen 2
0-1 distansdagar
Prioriterad ansökan
Då företaget är i direkt behov av denna kompetens hanteras ansökan omgående utan urvalsprocess. Gör en anonym lönematchning för att se om dina och företagets förväntningar är kompatibla.
Systemförvaltningschef med starkt ledarskap till bolag i förändringsresa. På Halmstads Energi och Miljö kommer du få bygga upp och leda en helt ny avdelning för förvaltning av bolagets gemensamma IT-system.
Halmstads Energi och Miljö är regionens ledande energi- och avfallsbolag. Här strävar man ständigt efter att skapa ett mer hållbart och fungerande samhälle, inte bara för dagens invånare men även för framtida generationer. 
Nu söker bolaget en driven och pedagogisk systemförvaltningschef som vill bygga upp, utveckla och leda en helt ny avdelning. Kanske är det just du som tar HEM till nästa nivå? 

Ditt jobb på Halmstads Energi och Miljö

HEM har ett tydligt mål att utveckla och stärka sin förvaltningsstruktur. Genom att ta ansvar för bolagets nya avdelning ”Förvaltning gemensamma system” blir du en nyckelfigur i hela bolaget.

Som systemförvaltningschef kommer du få sätta dig in i HEMs organisationsstruktur och gemensamma IT-system för att sedan bygga upp den gemensamma förvaltningsorganisationen från grunden. Du får alltså huvudansvaret för den totala systemfloran. Du får också ett arbetsmiljö- och personalansvar över enhetens anställda samt det yttersta ansvaret för budget och uppföljning av förvaltade system. 

Tydlig ledning och bra kommunikation är centralt för den här rollen. Du ska få verksamheten att förstå både vad de ska göra och varför.
Du får också ett externt ansvar där du kommer representera HEM i Halmstad kommuns förvaltningsråd och samordna med olika systemleverantörer.

På HEM jobbar du till största delen på plats i företagets moderna och fräscha lokaler i Halmstad. I arbetet backas du upp av kollegor som Isaac, Eric, Jenny, Christer och Jesper.

Det här sticker ut med oss

Nöjda medarbetare
På HEM är medarbetarna verkligen nöjda. I sin senaste medarbetarundersökning undersökte HEM bland annat sitt eNPS, alltså Employee Net Promotor Score. eNPS är ett vanligt sätt att mäta företagets medarbetarnöjdhet, hur medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare och hur troligt det är att de skulle rekommendera företaget som arbetsplats. På en skala där 0-20 är bra och 20-50 är mycket bra landande HEM på 23 – ett resultat de är väldigt stolta och glada över.

Ergonomi i fokus
Människorna på HEM vet att du jobbar som allra bäst när kroppen mår bra. Därför har arbetsplatsen olika ergonomiska redskap utspridda på kontoret, bland annat pilatesbollar. Dessa är fria att använda för att ge dig ett bättre och mer ergonomiskt arbetssätt.

Förmåner

Försäkring
Försäkringar tillämpas enligt kollektivavtalet.
Mentorskap
Alla nyanställda tilldelas en fadder under den första tiden på företaget.
Parkering
Det finns en stor parkering precis utanför kontoret där det är gratis att parkera.
Cykelförmån
Hos HEM finns det elcyklar att låna om man exempelvis ska göra ärenden under lunchen.
Cykelparkering
Det finns cykelparkering på flera ställen runt kontoret, bland annat vid parkeringen precis utanför.
Laddstolpe för elbil
På parkeringen utanför kontoret finns det flera platser där man kan ladda sin elbil för en avgift på 100 kr i månaden.
Kollektivavtal
HEM använder sig av ett kollektivavtal som är avtalat för energibranscherna (Sobona BÖK energi).
Utbildningsplan
För att en anställd ska kunna utvecklas i sitt arbete tas individuella utbildningsplaner fram i samråd med närmsta chef.
Friskvårdsbidrag
HEMs personal får 2000 kr i friskvårdsbidrag.
Träning på jobbet
Till och från anordnas rörlighetsträning som exempelvis crossfit och liknande. HEMs anställda får också rabatt på ett flertal olika träningsanläggningar.
Utöver egen träning anordnar HEMs personalföreningen olika turneringar, som padel, golf och bowling.
Dusch på kontoret
Det finns möjlighet att duscha på kontoret.

Du som söker

Kompetenser
I rollen som HEMs nya systemförvaltningschef behöver du ha erfarenhet av förvaltningsarbete med tidigare personalansvar. Du har bra koll på PM3-modellen och en bakgrund inom IT och systemförvaltning. Tidigare erfarenhet av att bygga upp och utveckla ett verksamhetsområde är av stor vikt. Även tidigare erfarenhet av budgetansvar är centralt för rollen. Du har också väldokumenterat goda ledarskapserfarenheter, och kanske har du även fått leda chefer i ett tidigare arbete. Erfarenhet av offentlig sektor är ett stort plus, liksom kunskap om upphandlingar.
Personliga egenskaper
HEM värderar ditt ledarskap och din pedagogiska förmåga högt och ser att du är en person som är driven och inte rädd att stöta på motstånd. Din förmåga att förklara och utbilda användare i förändrade processer och system kommer att vara centralt. En kombination av att vara mänsklig och strukturerad gör dig till en stark kandidat för denna roll. 


*Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas och en säkerhetsprövning kommer då att genomföras i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
Passar du på beskrivningen men det är någonting du undrar? Vi hjälper dig!
Logotyp Halmstads energi och miljö

Halmstads Energi och Miljö - Halmstad

hem.se

Jobba på Halmstads Energi och Miljö

Eric som jobbar som chef för verksamhetsutveckling berättar om hur det är att jobba på Halmstads Energi och Miljö.

Hållbarhet

Miljöval
Som ett miljöföretag gör HEM allt de kan för att vara så klimatneutrala som möjligt. De jobbar aktivt med ekologiskt hållbarhet och deras miljötänk genomsyrar allt de gör, både internt och externt. 

  • De källsorterar allt avfall som uppkommer i verksamheten.
  • Alla fordon som används hos HEM är eldrivna och sopbilarna körs på förnybart HVO-bränsle.
  • De är noga med att deras leverantörer och entreprenörer känner till HEMs riktlinjer för miljö och arbetsmiljö och att de bedriver sina egna verksamheter i linje med dessa.
Mångfald
HEM präglas av en positiv och jämlik människosyn och vill erbjuda attraktiva och utvecklande arbeten oavsett kön, ursprung, religion eller liknande. Då företaget främjar kompetensbaserad rekrytering ser de först och främst till individers kunskaper och värderar sedan individers inre och yttre olikheter som ytterligare tillgångar till företaget. 

För att främja mångfald är HEM även aktiva i flera olika arbeten och initiativ. De är bland annat huvudsponsorer till Prideveckan och visar sitt stöd genom att både gå i paraden och flagga utanför kontoret under Prideveckan. Utöver det arbetar de årligen med ett program för social hållbarhet där individer som står långt ifrån arbetsmarknaden erbjuds en anställning på företaget.
Samhällsnytta
Halmstads Energi och Miljö är regionens ledande energi- och avfallsbolag och bidrar till samtliga delar i ett fungerande och hållbart samhälle. HEM förser idag både företag och hushåll i Halmstad med el, värme, kyla, sophantering och energitjänster. HEM ingår även i flera initiativ med miljönyttiga ändamål. Tillsammans med Högskolan i Halmstad driver det ett projekt vars mål är att göra Halmstad till en “smart city” genom att energieffektivisera och minska effekttoppar hos kunder men också internt på företaget.

Personlig utveckling

HEM jobbar aktivt med personlig utveckling hos de anställda och stöttar de flesta initiativ som läggs fram. För nyanställda är fadderskap och kunskapsdelning en naturlig del i introduktionen till företaget. De främjar också flera olika initiativ kring internrekrytering som ger medarbetarna möjlighet att växa in i nya roller på företaget.

Kontoret

Kontoret hos Halmstads Energi och Miljö
Halmstads Energi och Miljös huvudkontor ligger på Svartalundsvägen 2, mittemellan Halmstad centrum och handelsområdet Flygstaden. I ett öppet och hemtrevligt kontorslandskap sitter 140 anställda med olika kompetensområden, bland annat Distribution, ekonomi, sälj, IT, HR och kommunikation. 

Kontoret är lätt att ta sig till med både bil, buss, cykel och till fots, med knappt 15 minuter från centrala Halmstad. Både handelsområdet Flygstaden och centrum erbjuder mängder med trevliga lunchställen men du har också möjlighet att beställa lunch som levereras direkt till kontoret. 
Prioriterad ansökan
Då företaget är i direkt behov av denna kompetens hanteras ansökan omgående utan urvalsprocess. Gör en anonym lönematchning för att se om dina och företagets förväntningar är kompatibla.