Job listing cover image

Senior IT-projektledare

H

Halmstads Energi och Miljö

Miljötjänster
Samhällsnytta
Aktiva miljöval
Främjar mångfald
Halmstad, Svartalundsvägen 2 • 0-2 distansdagar
Ej aktiv
Denna tjänst är inte möjlig att söka nu
Erfaren och social projektledare med positiv inställning och energi till ledande miljöbolag. Bli en del av en öppen och avskalad organisation i framkant av sin bransch där varje anställd räknas som en vardagshjälte.
Halmstads Energi och Miljö är regionens ledande energi- och avfallsbolag vars fokus ligger i att bidra till ett hållbart och fungerande samhälle på alla plan. Nu söker de dig med stor teknisk kompetens som är van att leda team och projekt och som med god kommunikativ förmåga kan skapa sammanhållning och på sikt utveckla bolaget att gå från bra till bättre till bäst
Arbetet i den här rollen handlar först och främst om att hålla ihop teamen, ha bra översyn över projekt, ta initiativ och motivera och leda dina kollegor i spännande tvärfunktionella projekt. Tack vare HEM:s breda arbetsområden, med ett allt större fokus på digitalisering, inom elnät, elhandel, fjärrvärme och renhållning ges möjligheterna att leda projekt som varierar i både storlek och kategori. Projektet som kan komma att ligga närmst i tiden är att driva HEM:s resa framåt mot en egen förvaltad infrastruktur. Det kan också bli att stötta verksamheterna i att gå från gammalt monolitiskt systemtänk till datadrivna, flexibla och skalbara lösningar och införande av nya plattformar som verkar i hybridmiljöer.Rollen innebär också att du hanterar förstudier, kravarbeten och upphandlingar av tekniska lösningar samt gör riskanalyser och planerar enligt relevant projektmodell och olika kvalitets- och säkerhetskrav. Att följa upp och utvärdera IT-projekt ingår också i dina arbetsuppgifter likaså ett aktivt deltagande i styrgruppsmöten. I dagsläget är Microsoft (M365) den främsta samarbetsplattformen internt och används i princip i allt arbete som rör bolagets projektledare men i framtiden kan det bli relevant att gå över till Antura. Som projektledare jobbar du relativt självständigt och självgående, med störst fokus på att leda dina projekt och de teamen som hör till. Du blir också en del av projektkontoret där du ingår i ett team av åtta kollegor som bland annat består av projektledarna Ola, Helena, Monika, Rolf, Veronica, Annika och Ulf samt projektchefen Christer.

Förmåner

Du som söker

Kompetenser
För att passa i den här rollen bör du ha en bakgrund som IT-projektledare, kännedom om marknadens aktörer, en relevant högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig samt förståelse för molnlösningar, OnPrem och databaser. Är du dessutom bekväm med att leda både agila som traditionella projekt och kan hantera beställare och intressenter kan den här rollen vara rätt för dig. Med hjälp av ett eget driv och egna idéer kommer du vara till stor hjälp att driva HEM framåt.  Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer genomföras i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Krav för att få tjänsten är svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Du behöver också B-körkort.
Personliga egenskaper
Är du van att leda och styra projekt och har en förmåga att vara både pedagogisk och självständig i ditt arbete så har du rätt kvaliteter. Här hanterar du olika människor i olika projekt så egenskaper som kommunikativ och människokännare är optimala för rollen. Att kunna planera, organisera och prioritera på ett sätt så du når dina mål är viktigt, likaså en förmåga att både leda och motivera andra runt omkring dig.
Intresserad av tjänsten?
H

Halmstads Energi och Miljö - Halmstad

hem.se

Jobba på Halmstads Energi och Miljö

Eric som jobbar som chef för verksamhetsutveckling berättar om hur det är att jobba på Halmstads Energi och Miljö.

Hållbarhet

Miljöval
Som ett miljöföretag gör HEM allt de kan för att vara så klimatneutrala som möjligt. De jobbar aktivt med ekologiskt hållbarhet och deras miljötänk genomsyrar allt de gör, både internt och externt.  De källsorterar allt avfall som uppkommer i verksamheten.Alla fordon som används hos HEM är eldrivna och sopbilarna körs på förnybart HVO-bränsle.De är noga med att deras leverantörer och entreprenörer känner till HEMs riktlinjer för miljö och arbetsmiljö och att de bedriver sina egna verksamheter i linje med dessa.
Mångfald
HEM präglas av en positiv och jämlik människosyn och vill erbjuda attraktiva och utvecklande arbeten oavsett kön, ursprung, religion eller liknande. Då företaget främjar kompetensbaserad rekrytering ser de först och främst till individers kunskaper och värderar sedan individers inre och yttre olikheter som ytterligare tillgångar till företaget.  För att främja mångfald är HEM även aktiva i flera olika arbeten och initiativ. De är bland annat huvudsponsorer till Prideveckan och visar sitt stöd genom att både gå i paraden och flagga utanför kontoret under Prideveckan. Utöver det arbetar de årligen med ett program för social hållbarhet där individer som står långt ifrån arbetsmarknaden erbjuds en anställning på företaget.
Samhällsnytta
Halmstads Energi och Miljö är regionens ledande energi- och avfallsbolag och bidrar till samtliga delar i ett fungerande och hållbart samhälle. HEM förser idag både företag och hushåll i Halmstad med el, värme, kyla, sophantering och energitjänster. HEM ingår även i flera initiativ med miljönyttiga ändamål. Tillsammans med Högskolan i Halmstad driver det ett projekt vars mål är att göra Halmstad till en “smart city” genom att energieffektivisera och minska effekttoppar hos kunder men också internt på företaget.

Personlig utveckling

HEM jobbar aktivt med personlig utveckling hos de anställda och stöttar de flesta initiativ som läggs fram. För nyanställda är fadderskap och kunskapsdelning en naturlig del i introduktionen till företaget. De främjar också flera olika initiativ kring internrekrytering som ger medarbetarna möjlighet att växa in i nya roller på företaget.

Det här sticker ut med oss

På HEM är medarbetarna verkligen nöjda. I sin senaste medarbetarundersökning undersökte HEM bland annat sitt eNPS, alltså Employee Net Promotor Score. eNPS är ett vanligt sätt att mäta företagets medarbetarnöjdhet, hur medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare och hur troligt det är att de skulle rekommendera företaget som arbetsplats. På en skala där 0-20 är bra och 20-50 är mycket bra landande HEM på 23 – ett resultat de är väldigt stolta och glada över.

Arbetsplatsen

Kontoret hos Halmstads Energi och Miljö
Halmstads Energi och Miljös huvudkontor ligger på Svartalundsvägen 2, mittemellan Halmstad centrum och handelsområdet Flygstaden. I ett öppet och hemtrevligt kontorslandskap sitter 140 anställda med olika kompetensområden, bland annat Distribution, ekonomi, sälj, IT, HR och kommunikation. Kontoret är lätt att ta sig till med både bil, buss, cykel och till fots, med knappt 15 minuter från centrala Halmstad. Både handelsområdet Flygstaden och centrum erbjuder mängder med trevliga lunchställen men du har också möjlighet att beställa lunch som levereras direkt till kontoret. 
Ej aktiv
Denna tjänst är inte möjlig att söka nu