Sök yrkesroll eller kompetens

Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering där undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering ingår.
129349Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering?
Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 129 349 personer inom yrkeskategorin undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering så är omvårdnad, äldreomsorg och hemtjänst de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Undersköterska, hemtjänst, äldreboende och habilitering