Sök yrkesroll eller kompetens

Steriltekniker / Undersköterska, sterilcentral lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning där steriltekniker/undersköterska, sterilcentral ingår.
38814Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Steriltekniker/Undersköterska, sterilcentral?
I Sverige jobbar totalt 38 814 personer inom yrkeskategorin undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Steriltekniker/Undersköterska, sterilcentral?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en steriltekniker/undersköterska, sterilcentral så är akutsjukvård, förrådshantering och ständiga förbättringar/lean de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Steriltekniker/Undersköterska, sterilcentral