Sök yrkesroll eller kompetens

Skorstenstätare lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin övriga byggnads- och anläggningsarbetare där skorstenstätare ingår.
17361Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
2 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Skorstenstätare?
Efterfrågan efter yrkesrollen Skorstenstätare har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 17 361 personer inom yrkeskategorin övriga byggnads- och anläggningsarbetare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Skorstenstätare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en skorstenstätare så är skorstenstätning, brandväggar och skorstensmurning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Skorstenstätare

Associerade yrkesroller