Sök yrkesroll eller kompetens

Sjuksköterska, geriatrik / Sjuksköterska, äldreomsorg och äldrevård lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin geriatriksjuksköterskor där sjuksköterska, geriatrik/sjuksköterska, äldreomsorg och äldrevård ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin geriatriksjuksköterskor där sjuksköterska, geriatrik/sjuksköterska, äldreomsorg och äldrevård ingår.
8160Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Sjuksköterska, geriatrik/Sjuksköterska, äldreomsorg och äldrevård?
Lönen för geriatriksjuksköterskor där sjuksköterska, geriatrik/sjuksköterska, äldreomsorg och äldrevård ingår har en genomsnittslön på 42 200 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 42 100 kr. Lägst ligger Stockholm med 42 100 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Sjuksköterska, geriatrik/Sjuksköterska, äldreomsorg och äldrevård?
Efterfrågan efter yrkesrollen Sjuksköterska, geriatrik/Sjuksköterska, äldreomsorg och äldrevård har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 8 160 personer inom yrkeskategorin geriatriksjuksköterskor där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Sjuksköterska, geriatrik/Sjuksköterska, äldreomsorg och äldrevård?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en sjuksköterska, geriatrik/sjuksköterska, äldreomsorg och äldrevård så är hemsjukvård, äldreomsorg och vård av äldre de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Sjuksköterska, geriatrik/Sjuksköterska, äldreomsorg och äldrevård