Sök yrkesroll eller kompetens

Modersmålslärare, förskola lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin förskollärare där modersmålslärare, förskola ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin förskollärare där modersmålslärare, förskola ingår.
65577Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
? / 5
Det finns tyvärr inte tillräckligt med data för att visa efterfrågan för den här yrkesrollen.
Vilken lön får man som Modersmålslärare, förskola?
Lönen för förskollärare där modersmålslärare, förskola ingår har en genomsnittslön på 32 600 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 35 100 kr. Lägst ligger Småland med öarna med 28 500 kr.
Hur efterfrågad är rollen som Modersmålslärare, förskola?
I Sverige jobbar totalt 65 577 personer inom yrkeskategorin förskollärare där yrket ingår.
Efterfrågan över tid
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om efterfrågan för den här yrkesrollen och associerade kompetenser.

Associerade yrkesroller

Associerade kompetenser

Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om associerade kompetenser för den här yrkesrollen.