Sök yrkesroll eller kompetens

Maskinoperatör, sprängämnen och pyroteknik lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter där maskinoperatör, sprängämnen och pyroteknik ingår.
1438Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Maskinoperatör, sprängämnen och pyroteknik?
Maskinoperatör, sprängämnen och pyroteknik är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 438 personer inom yrkeskategorin maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Maskinoperatör, sprängämnen och pyroteknik?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en maskinoperatör, sprängämnen och pyroteknik så är övervakning, sap applikationsplattform och kvalitetskontroll de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Maskinoperatör, sprängämnen och pyroteknik