Sök yrkesroll eller kompetens

Lekterapeut lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin förskollärare där lekterapeut ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin förskollärare där lekterapeut ingår.
65577Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Lekterapeut?
Lönen för förskollärare där lekterapeut ingår har en genomsnittslön på 32 600 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 35 100 kr. Lägst ligger Småland med öarna med 28 500 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Lekterapeut?
Efterfrågan efter yrkesrollen Lekterapeut har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 65 577 personer inom yrkeskategorin förskollärare där yrket ingår.
Efterfrågan över tid
Lekterapeut