Sök yrkesroll eller kompetens

Länsantikvarie / 1:e antikvarie lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin museiintendenter m.fl. där länsantikvarie/1:e antikvarie ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin museiintendenter m.fl. där länsantikvarie/1:e antikvarie ingår.
2245Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Länsantikvarie/1:e antikvarie?
Lönen för museiintendenter m.fl. där länsantikvarie/1:e antikvarie ingår har en genomsnittslön på 39 700 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 42 900 kr. Lägst ligger Riket med 39 700 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Länsantikvarie/1:e antikvarie?
Länsantikvarie/1:e antikvarie är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 245 personer inom yrkeskategorin museiintendenter m.fl. där yrket ingår.
Efterfrågan över tid
Länsantikvarie/1:e antikvarie

Associerade yrkesroller

Associerade kompetenser

Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om associerade kompetenser för den här yrkesrollen.