Sök yrkesroll eller kompetens

Ytbehandling

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

25%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Ytbehandling populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Ritningsläsning är ett sådant exempel. Trots det har det skett en ökning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Ytbehandling. Här jämfört med hela yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker.
Ytbehandling
Ingenjörer och tekniker

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Ytbehandling
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.