Sök yrkesroll eller kompetens

Travers/Lyftanordningar

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

56%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Travers/Lyftanordningar populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Ritningsläsning. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Travers/Lyftanordningar?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Robotsvetsare men även Maskinoperatör, mekanisk verkstad och Laseroperatör/Laserskärare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete.
Vad är populärt som liknar Travers/Lyftanordningar?
Av liknande kompetenser är Truck, Traverskort och Ritningsläsning mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Travers/Lyftanordningar. Här jämfört med hela yrkesgruppen Smeder och verktygsmakare m.fl..
Travers/Lyftanordningar
Smeder och verktygsmakare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Travers/Lyftanordningar
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket